Anasayfa
En Çok Okunanlar
En Yeniler
Üye GirişiKaradeniz iklimi haritası
Ekleyen : admin Okunma Sayısı : 2937
Ekl. Tar: 20-03-2014 Gün. Tar: 20-03-2014

Bu Yazıda Neler Var

 • Karadeniz İkliminin özellikleri
 • Karadeniz Bitki Örtüsü
 • Karadeniz Ormanları
 • Karadeniz İklim Tipleri 
 • 1. Doğu Karadeniz Tipi
 • 2. Orta Karadeniz Tipi
 • 3. Batı Karadeniz Tipi
 • İlgili Yazılar

  01 | Türkiyede Görülen İklim Tipleri
  02 | Akdeniz İklimi
  03 | Karasal İklim
  04 | Kutup İklimi
  05 | Savan İklimi
  06 | Karadeniz İklimi
  07 | Mevsim
  08 | Tundra İklimi
  09 | İklim
  10 | Ekvatoral İklim
  11 | İklimin Etkileri
  12 | Muson İklimi
  13 | İklim Kuşağı
  14 | Ilıman Kuşak İklimleri
  15 | Çöl İklimi
  16 | İklim Tipleri
  17 | Soğuk Kuşak İklimleri
  18 | Sıcak Kuşak İklimleri
  19 | İklimin Turizme Etkisi
  20 | İklimin Nüfus ve Yerleşmeler Üzerine Etkisi
  21 | İklimin çevre üzerine etkileri
  22 | İklimin Tarıma Etkisi
  23 | İklimin Toprağa Etkisi
  24 | İklimin Kara ve Deniz Sularına Etkisi
  25 | İklimin Doğal Bitki Örtüsüne Etkisi


  Karadeniz iklimi, asıl olarak Kuzey Anadolu Dağları’nın Karadeniz’e bakan yamaçlarında görülür. Ülkemizin kuzeyinde yer alan Karadeniz kıyılarında görülen bu iklim, her mevsim yağışlı, denizel termik özellikler gösteren ılıman karakterli bir iklim tipidir. Bu iklimde yağışlar barometre minimumları ile orografik şartlara bağlı olarak karşımıza çıkar. Bu iklim tipinde yıl boyunca az görülen don olaylarına karşılık sis olayı ise yer yer yoğun olmak üzere etkili olur. Ancak bu tip bütün kuzey kıyılarımız boyunca aynı özelliği göstermez. Doğu, orta, batı ve iç kesimlerde sıcaklık ve yağış şartlarına bağlı olarak farklı karakterlerde karşımıza çıkar. Doğu Karadenizdeki yağışları fazla "2500 mm." yüksekliğe çıkıldıkça daha fazla (3000 mm.) kışları ılık yazları sıcak geçek özelliklere karşılık Batı Karadeniz de yağışları daha az "1000-1200 mm." sıcaklık değerleri değerleri yaz ve kış olarak doğudan daha düşük olan bir iklim tipi ile karşılaşılır. Orta Karadenizde ise yağışlar doğu ve batıdan daha az (750-800 mm.) ve düzensiz sıcaklık değerleri daha düşük bir iklim tipi dikkati çeker. Kıyı ardında diğer bir değişle iç kesimlere bakan yamaçlarda ve vadi boylarında iç bölgelere geçiş özelliği gösteren bir iklim tipi ile karşılaşılır. Kıyı dağlarının gerisinde vadi oluklarında ve depresyonlarda Kastamonu, Bolu, Tokat, Amasya, Şebinkarahisar, Gümüşhane çevrelerinde yağış değerleri az yağış maksimumu kış ile İlkbahara kaymış sıcaklık değerleri düşük bir iklim tipi hakimdir.
   

  Karadeniz İkliminin özellikleri

   - Her mevsim yağışlıdır.
   - Doğu Karadeniz Bölümü’nde maksimum yağış sonbaharda, minimum yağış ilkbaharda düşer. Yıllık yağış miktarı 2000 – 2500 mm dir.
   - Batı Karadeniz Bölümü’nde de maksimum yağış sonbaharda, minimum yağış ilkbaharda düşer. Yıllık yağış miktarı 1000 -1500 mm dir.
   - Orta Karadeniz Bölümü’nde ise maksimum yağış kışın, minimum yağış yazın olmaktadır. Yıllık yağış miktarı 700 -1000 mm dir.
   - Karadeniz ikliminin görüldüğü alanlarda kar yağışlı günlerin ortalaması 18 gündür.
   - Yıllık ortalama sıcaklık 13-15°C’dir.
   - Ocak ayı ortalama sıcaklığı 6 – 7°C’dir.
   - Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 21 – 23°C’dir.
   - Yıllık sıcaklık farkı 13 -15°C’dir.
   - Tabii bitki örtüsü ormandır. Yüksek yerlerde Alpin çayır görülür.
   - Kuzey Anadolu Dağları’nın güneye bakan kesimle-rinde, deniz etkisinin azalması nedeni ile yağışlar azalır ve sıcaklıklar düşer. Karasal etki görülmeye başlar. (Kastamonu, Bayburt, Gümüşhane gibi)
   

  Karadeniz Bitki Örtüsü

  Hakim bitki örtüsü ormandır. Deniz seviyesinden 2000 metre yüksekliğe kadar ormanlar vardır. 1200 metreye kadar olan kesimde meşe, gürgen, kestane ve çınar gibi yapraklarını döken ağaçlar; daha yukarılarda ise köknar, sarıçam, ladin, çam gibi iğne yapraklı ağaçlar yer alır. Kıyı dağlarının iç kısımlarında ise step bitki örtüsü hakimdir.

  Karadeniz Ormanları

   • Ülkemiz topraklarının yaklaşık dörtte biri ormanlarla kaplıdır.
   • Karadeniz Ormanları, Karadeniz kıyıları ile Marmara Bölgesi’nin Yıldız Bölümü’nde bulunur.
   • Karadeniz Ormanları ağaç türleri açısından zengindir. Ülkemizdeki toplam bitki türünün yarısı Doğu Karadeniz Bölümü’ndedir.
   • Marmara Bölgesi’nin kuzeyinde nem isteyen kestane, gürgen, kayın ve ıhlamur gibi ağaçlar yoğunluktadır.
   • Ege Bölgesi’nde çam ve meşe gibi kurakçıl ormanlar yaygındır.
   • Akdeniz Bölgesi’nde Toroslar ve Nur Dağları üzerinde ormanlar bulunur. Burada, kızılçam, meşe, sedir ve köknar yaygındır.
   • Doğu ve İç Anadolu Bölgeleri daha kuraktır ve ormanlar seyrektir. Bu bölgelerde ormanlar dağların yüksek kesimlerinde bulunur.Karadeniz
   

  Karadeniz İklim Tipleri 

  Karadeniz iklimi yer şekillerinin farklılığı nedeniyle 3 alt tipe ayrılmıştır. 

  UYARI : Karadeniz iklimi sıcaklık ve nem koşulları bakımından okyanusal iklime benzer. Bu iklim tipinde yağış miktarı dağların konumuna ve yükseltilerine bağlı olarak farklılık gösterir.

  1. Doğu Karadeniz Tipi

  Dağların kıyıdan hemen sonra yükselmesi, uzanış yönleri ve bunların yağış getiren rüzgarlara dönük olması gibi etkenlerden dolayı Türkiye’nin ve bölgenin en yağışlı bölümüdür.
  Yıllık sıcaklık ortalaması : 14°C - 15°C
  Ocak ayı sıcaklık ortalaması : 7°C
  Temmuz ayı sıcaklık ortalaması : 23°C
  Yıllık yağış miktarı 1500-2500 mm

  2. Orta Karadeniz Tipi

  Bu bölümde dağlar kıyıdan uzaklaştığı ve yükseltileri azaldığı için yıllık yağış miktarı azalmıştır.
  Yıllık sıcaklık farkları azdır.
  Yıllık sıcaklık ortalaması : 14°C - 15°C
  Ocak ayı sıcaklık ortalaması : 7°C
  Temmuz ayı sıcaklık ortalaması : 23°C
  Yıllık yağış miktarı : 700 – 900 mm

  3. Batı Karadeniz Tipi

  Yaz ve kış sıcaklıkları Orta ve Doğu Karadeniz tipine göre biraz daha düşüktür.
  Yıllık yağış miktarı, Orta Karadeniz’dekinden daha azdır.
  Kar yağışı ile don olayı Doğu ve Orta Karadeniz’e göre daha sık görülür.
  Yıllık sıcaklık ortalaması : 13°C - 14°C
  Ocak ayı sıcaklık ortalaması : 5°C
  Temmuz ayı sıcaklık ortalaması : 21°C
  Yıllık yağış miktarı : 1000-1500 mm

  Benzer Yazilar

  

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr

  En Çok Okunanlar

  04 | Sıfat Sıfat
  09 | Panel Panel
  10 | Zamir Zamir
  
  ..:: Online Uyeler ::..
   Nedir.Org Bi soru sor